20 december 2022

In uitvoering

Bouwteamovereenkomst MaasWonen

Gisteren is de bouwteamovereenkomst met MaasWonen getekend. Een mooie afsluiting van het jaar!

MaasWonen is een woningcorporatie in Rotterdam die zich met name richt op (jonge) senioren. Als actief partner van het Langer Thuis Akkoord neemt de corporatie deel aan projecten op gebied van wonen, zorg en welzijn. Het doel is om het langer zelfstandig wonen en comfortabel oud worden van de huurders te faciliteren. Het woningbezit bestaat uit 1.735 zelfstandige woningen en 648 intramurale zorgeenheden.

Bouwteam

Samen gaan we het programma voor de renovatie van zorgcomplex De Wilgenborgh in Rotterdam met in totaal 100 wooneenheden verder uitwerken. Het doel van de renovatie is ervoor te zorgen dat zodat het gebouw energetisch, technisch en functioneel weer voldoet om de gewenste zorg te kunnen leveren. Voordeel van het kiezen voor een bouwteam is dat de afstemming tussen de verschillende disciplines en tussen het ontwerp en de uitvoering optimaal is.

Planning

De voorbereidingsfase loopt tot circa eind mei 2023. Dan dient het bouwkundig, constructief en installatietechnisch technisch ontwerp volledig uitgewerkt te zijn en de prijsvorming definitief. Naar verwachting kunnen we in oktober 2023 de werkvoorbereiding voor dit traject opstarten en starten we met de uitvoering in januari 2024.

Houd onze Facebook, LinkedIn en Instagram pagina goed in de gaten voor updates.

Kom in contact

Op zoek naar een deskundige bouwpartner voor de uitwerking van planvorming én realisatie van een project? De Kok Bouwgroep is actief in nieuwbouw, renovatie, service en onderhoud. Vanuit onze expertise kunnen we uitstekend meedenken over ontwerp- en kostenoptimalisaties om te komen tot een betaalbaar en maakbaar plan.  Kom met ons in contact.

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht