30 september 2020

Corona Protocol

Dinsdag 11 augustus 2020 is de zevende versie van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ gepubliceerd. Dit protocol is vastgesteld door de Rijksoverheid en de bouw- en technieksector (o.a. Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Aedes en de vakbonden). Dit om ervoor te zorgen dat het werk niet stil komt te liggen en de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Het protocol volgt de RIVM-richtlijnen.

RIVM-richtlijnen
-Bij symptomen (verkoudheid, hoesten, koorts) blijven onze medewerkers thuis en laten zij zich zo snel mogelijk testen op Corona. Zij blijven thuis in afwachting op de testuitslag en gaan weer aan het werk als de testuitslag negatief is. Heeft een van de huisgenoten klachten met koorts en benauwdheid dan blijven medewerkers thuis totdat de uitslag van de Coronatest bekend is. Bij een negatieve testuitslag gaan zij weer aan het werk als zij zelf klachtenvrij zijn. Kantoorpersoneel werkt thuis indien dit mogelijk is;

-Wanneer een van onze medewerkers direct in contact is geweest met iemand bij wie het Coronavirus is vastgesteld laat diegene zich zo snel mogelijk testen op Corona. Bij een negatieve testuitslag kan diegene weer aan het werk als diegene zelf klachtenvrij is;

-Bij terugkeer van een verblijf in een gebied dat door de Rijksoverheid oranje of rood verklaard is, wordt medewerkers dringend geadviseerd 10 dagen in (thuis)quarantaine te blijven.

-We houden minimaal 1,5 meter afstand;

-Afspraken beperken we tot de strikt noodzakelijke;

-We komen niet meer samen in groepen voor bijeenkomsten of vergaderingen;

-Medewerkers die aan het werk zijn houden zich strikt aan de regels voor persoonlijke hygiëne. Zij wassen regelmatig (minimaal 6 keer per dag volgens de instructies) hun handen met zeep of gebruiken desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol. Daarnaast gebruiken papieren handdoekjes en zakdoeken, hoesten en niesen in hun ellenboog;

-Op de bouwplaats wordt extra gelet op hygiëne. Toiletten worden extra schoongemaakt, deurklinken worden goed schoongehouden en gereedschap of telefoons worden niet gedeeld. Materieel/materiaal dat wel bedoeld is voor gedeeld gebruik wordt schoongemaakt met desinfectiemiddel met 70% alcohol;

-Op de bouwplaats houden medewerkers zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Medewerkers werken zoveel mogelijk in vaste teams en op dezelfde locaties. Bij sommige werkzaamheden is het niet mogelijk om de 1,5 meter afstand te hanteren, in deze gevallen volgen medewerkers strikt de hygiëneregels van het RIVM;

-Medewerkers schaften in de open lucht of in kleine ploegen zodat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden. Schaftketen/vergaderruimtes worden regelmatig schoongemaakt met zeep en/of desinfectiemiddel en er zijn papieren handdoeken aanwezig;

-Medewerkers reizen zoveel mogelijk met eigen vervoer en reizen alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Indien medewerkers samen reizen vindt er bij het instappen een gezondheidscheck plaats. Bij milde klachten is samen reizen niet toegestaan. Reis je met meer dan 2 personen samen dan is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Daarnaast is het voor het bron en contactonderzoek van de GGD belangrijk dat er een rittenadministratie bijgehouden wordt, zodat te achterhalen is wie met elkaar gereisd heeft. Dit dient 6 weken bewaard te worden. Verder houden medewerkers onderling zoveel mogelijk afstand, zitten ze steeds op dezelfde plaats, zorgen ze voor extra ventilatie en voor optimale hygiëne door bedieningsmiddelen (stuur, versnellingspook, deurklinken etc.) extra te reinigen en regelmatig te desinfecteren (70% alcohol);

-Bonnen voor de bouwservice worden digitaal aangeleverd of in bakjes zodat er geen contact is met kantoorpersoneel;

-Er wordt door onze medewerkers niet gewerkt op andere vestigingen van De Kok Bouwgroep dan de eigen standplaats;

-We houden ons aan de protocollen van onze opdrachtgevers.


Werkzaamheden bij bewoners thuis

Wanneer onze medewerkers werkzaamheden uitvoeren bij bewoners thuis dan nemen zij de algemene RIVM-richtlijnen in acht (1,5 meter aftand houden en extra letten op hygiëne). Daarnaast houden zij zich aan onderstaande richtlijnen:

-Voorafgaand aan de ingeplande afspraak nemen onze medewerkers contact op met de bewoners. Zij vragen bewoners uitdrukkelijk om toestemming voor toegang tot de woning. Ook checken zij of een van de bewoners het Coronavirus heeft, klachten heeft in relatie tot Corona (snotteren, hoesten, keelpijn, koorts) of dat een van hen behoort tot de groep kwetsbare personen. Is dat het geval dan verzetten ze de afspraak.

-Ter plaatse voeren onze medewerkers altijd een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) uit. Is de situatie niet veilig om een van bovengenoemde redenen, dan verplaatsen zij de afspraak naar een later tijdstip. In het geval van spoed werkzaamheden bekijken we hoe de werkzaamheden toch uitgevoerd kunnen worden op een manier die veilig is voor onze medewerkers én de bewoners;

-Medewerkers hebben vrije toegang tot de woning. De buitendeur staat open of wordt door iemand anders geopend;

-Bewoners bevinden zich niet in de ruimte waar de werkzaamheden uitgevoerd worden;

-Medewerkers tekenen digitale werkbonnen zelf af, uiteraard met toestemming van de bewoners. Dit om het contact zoveel mogelijk te beperken.


Veranderlijke situatie

Bovenstaande richtlijnen zijn gebaseerd op hetgeen we tot nu toe weten. Ongetwijfeld zullen er nog aanvullende maatregelen komen, vanuit het bedrijf, de overheid, vanuit onze opdrachtgevers of vanuit andere hoeken. De situatie veranderd bijna dagelijks, dit zal van iedereen flexibiliteit vragen. De berichtgeving op onze website passen we aan wanneer dit nodig is. Houd onze website dus goed in de gaten.

Heeft u vragen met betrekking tot de geplande werkzaamheden bij u thuis of wilt u afspraken verzetten? Neem dan contact met ons op via 076 – 57 97 470. Voor verdere informatie over het Coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

Update: 19 augustus 2020

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht