27 september 2021

De Dempo Vlissingen is een feit!

21 september zijn de handtekeningen gezet. In opdracht van l’escaut woonservice gaan we met onze partner VG Architecten uit Sas van Gent aan de slag met het verder uitwerken van het door ons ingediende ontwerp en de realisatie van appartementencomplex De Dempo in de Scheldewijk in Vlissingen.

 

80 levensloopbestendige woningen voor de sociale verhuur

De appartementen voldoen aan woonkeur. Een certificaat wat garandeert dat de woningen voldoende woonkwaliteit hebben. Daarbij wordt gekeken naar de aspecten gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid. Het belangrijkste is dat bewoners in de woning kunnen blijven wonen, ook als zij bijvoorbeeld minder valide raken.

 

Een intensief aanbestedingstraject

Met nog twee andere inschrijvers hebben we een intensief aanbestedingstraject doorlopen. Een proces dat heel zorgvuldig is aangepakt door l’escaut woonservice en Marsaki. Om een globaal beeld te geven van de duur van dit traject: in april hebben we de uitnodiging tot inschrijving ontvangen, in juli hebben we de inschrijving ingediend en in september heeft de Raad van Commissarissen van l’escaut woonservice de gunningsbeslissing genomen.

 

De vraag die ons gesteld is

Er werd ons gevraagd om een compleet Voorlopig Ontwerp (VO) in te dienen dat voldeed aan de gevraagde technische en functionele eisen. Met als doel een goed beeld te geven van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatie aspecten van het bouwwerk. Daarnaast een plan van aanpak duurzaamheid (BENG2 indicator, circulariteit en milieubelasting) én een meerjarige onderhoudsbegroting.

 

Het traject in stappen

De eerste stap was het zoeken naar een architect waar we een goed gevoel bij hebben. Een partner die aanvoelt en begrijpt waar we naartoe willen en onze kosten- en uitvoeringstechnische expertise op de juiste manier vertaalt in het ontwerp. Vanuit onze samenwerking op het project Ravesteynplein zijn wij uitgekomen bij VG Architecten.

Medio april vond een consultatieronde plaats met de opdrachtgever en namens de gemeente Vlissingen de supervisor voor de gebiedsontwikkeling van het Scheldeterrein. Dit gaf ons de mogelijkheid om met hen in gesprek te gaan over de wensen met betrekking tot het ontwerp en de interpretatie van de gestelde uitgangspunten/kaders. Op die manier waren zowel de opdrachtgever als gemeente Vlissingen ervan verzekerd dat de inschrijvingen daadwerkelijk zouden aansluiten bij hun verwachtingen. Op basis van dit gesprek zijn we gestart met ontwerpen. Vervolgens hebben we twee keer een overlegmoment met het Ambtelijk Toets Team (ATT) gehad. Tijdens deze momenten konden we het ontwerp tot dus ver voorleggen en bespreken. Dit team aangesteld door gemeente Vlissingen, adviseert en toetst of de bouwplannen voldoen aan de gemeentelijke Welstandsnota en het locatiepaspoor dat is opgesteld voor de ontwikkeling van de Scheldewijk. Het was onze verantwoordelijkheid om met een ontwerp te komen dat door het ATT is/wordt goedgekeurd. Begin juli hebben we onze inschrijving ingediend, daarna kregen we de mogelijkheid om onze plannen toe te lichten in een eindpresentatie aan l’escaut woonservice en volgde de beoordeling.

 

De beste verhouding in prijs en kwaliteit

De plannen zijn beoordeeld op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. Hiervoor heeft l’escaut woonservice een beoordelingscommissie samengesteld. Een deskundig team bestaand uit vertegenwoordigers van l’escaut woonservice, het stedenbouwkundig bureau voor Scheldewijk en Marsaki. Ieder onderdeel van het VO is apart beoordeeld, te weten de architectonische kwaliteit en stedenbouwkundige inpassing, de ruimtelijke kwaliteit en de technische kwaliteit. Dus hoe goed past het ontwerp in de huidige omgeving? Hoe is de ruimtelijke en functionele indeling van het gebouw en de verschillende woningtypen? Hoe ziet het concept voor de buitenruimte eruit? Wat is de hoofdopzet van de installaties en de inpassing daarvan in het bouwproject? De beoordeling van de kwalitatieve documenten is vervolgens vertaald naar een fictieve korting op de inschrijfprijs. Op basis van het door ons ingediende ontwerp en de prijs zijn wij als winnaar uit de bus gekomen!

 

Een integraal plan

Naast VG Architecten hebben we ook een aantal andere partners betrokken bij de planvorming. Samen hebben we een integraal plan voor De Dempo in Vlissingen. Een plan voor een kwalitatief hoogwaardig, functioneel en vooral onderhoudsvriendelijk gebouw, met een toegankelijke en eigentijdse uitstraling waar huurders comfortabel kunnen wonen en zich thuis voelen. Een thuishaven voor de toekomst!

De vraag die we ons steeds gesteld hebben is: hoe komen we tot een resultaat waar esthetiek, woongenot, onderhoud, financiën en duurzaamheid in balans zijn? Bij ieder onderdeel van het ontwerp hebben we stilgestaan bij andere mogelijke oplossingen en steeds kritisch onze keuzes afgewogen.

We hebben bewust gekozen voor partners die we kennen en eerder prettig mee hebben samengewerkt. Onze installatiepartner Croonwwolter&Dros heeft meegedacht over een passend installatieconcept en zal ook betrokken zijn bij de uitvoering. Harthoorn Vlissingen zal het grondwerk en de inrichting van het buitenterrein verzorgen. Ditzelfde team is nu betrokken bij de realisatie van het Ravestyenplein in Vlissingen.

 

Design & Build

De opdracht wordt verstrekt op basis van een UAVGC contract. Dat wil zeggen dat wij als hoofdaannemer verantwoordelijk zijn voor zowel het ontwerp en de uitvoering. Hierdoor liggen er minder risico’s bij de opdrachtgever. Als alles volgens plan verloopt verwachten we in het voorjaar van 2022 te kunnen starten met bouwen. Trots dat wij dit prachtige plan met ons team mogen realiseren.

 

Op de hoogte blijven van onze nieuwe en lopende projecten? Houd onze actueel pagina in de gaten.

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht