28 januari 2021

Nieuwbouw Doorstroomvoorziening Breda

Een nieuwe plek voor de daklozen in Breda

In opdracht van Gemeente Breda mag De Kok Bouwgroep een compleet nieuw gebouw voor de daklozenopvang aan de Slingerweg in Breda realiseren. De huidige opvanglocatie, de Doorstroomvoorziening, is verouderd en verkeerd in matige technische staat.

Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda huurt dit pand van de gemeente. SMO Breda is een combinatie van verschillende activiteitenlocaties en woonvoorzieningen in Breda en omgeving. Vrijwilligers en vakkundige, betrokken professionals zetten zich er samen voor in om (dreigend) dak- en/of thuislozen weer zo volledig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Daarbij gaan ze uit van de eigen kracht van mensen en kijken ze op welke vlakken cliënten ondersteuning nodig hebben.


Tijdelijke huisvesting

In eerste instantie was het de bedoeling dat de huidige opvang tijdens de sloop en nieuwbouw in gebruik zou blijven, maar gezien de Corona situatie is toch besloten de reguliere- en winteropvang tijdelijk ergens anders onder te brengen. Er is namelijk onvoldoende ruimte om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen volgen.


Het ontwerp

Met de nieuwbouw wil de gemeente een duurzaam en flexibel gebouw realiseren wat past bij de huidige functie als opvanglocatie, maar ook geschikt is voor eventuele andere functies in de toekomst. Verschillende partijen zijn betrokken bij de planvorming, zo ook SMO Breda. Rienks Architecten uit Breda heeft het Voorlopig Ontwerp (VO) inmiddels uitgewerkt. Als gevolg van Corona zullen er echter nog wat aanpassingen in het Definitief Ontwerp (DO) doorgevoerd worden. Zo komen er meer kamers waar mensen in quarantaine kunnen verblijven en komt er een aparte trap voor het verkeer naar boven en beneden.

Een thuis, een plek die geborgenheid geeft
Het ontwerp is sober, tijdloos en ondanks dat straalt het gebouw toch kwaliteit, elegantie en warmte uit. Cliënten moeten zich er thuis voelen en er rust en geborgenheid ervaren. Er wordt daarom gebruik gemaakt van grote raampartijen, natuurlijke materialen en lichte kleuren.

Veilig en beheersbaar
De nieuwe Doorstoomvoorziening krijgt een open karakter ten behoeve van de veiligheid van en de beheersbaarheid voor de medewerkers. Zo zijn er zo min mogelijk ‘dode hoeken’ en is de bedoeling dat er vanaf de begane grond een goed zicht op de slaapvertrekken. Op die manier kan ook met een beperkte bezetting goed (toe-)zicht gehouden worden op de activiteiten die plaatsvinden.

Flexibel
Met het oog op andere gebruiksfuncties in de toekomst en eventueel gedeeltelijke verhuur, is het mogelijk de verschillende ruimtes afzonderlijk van elkaar te gebruiken. Andere gebruikers hoeven dan ook niet in aanraking te komen met de cliënten die verblijven in de opvang.


Inbreng expertise

Gemeente Breda heeft er voor gekozen om dit project in bouwteamverband uit te voeren. Dit betekent dat alle partijen (opdrachtgever, architect, constructeur, installateur en aannemer) in een vroeg stadium samengebracht worden om samen het ontwerp te optimaliseren en uit te werken tot het DO. Op deze manier wordt een maximale afstemming bereikt tussen de verschillende disciplines (bouwkundig, elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) in het ontwerp en de uitvoering.


Installatiepartner

Voor dit project hebben wij bewust de samenwerking gezocht met onze vaste installatiepartner Van Dijk Made. Zij staan bekend om hun duurzame en innovatieve installatieoplossingen, hierdoor kunnen zij in de ontwerpfase waardevolle input leveren op het gebied van duurzaamheid en flexibiliteit.


Globaal tijdspad van ontwerp tot start bouw

In januari 2021 zijn we gestart met de bouwteamfase waarin we het VO verder uitwerken tot het DO. We werken als het ware van grof naar fijn. Samen met de overige bouwteamleden maken we ontwerpkeuzes zoals welke materialen gaan we gebruiken, welke bouwmethode etc. We gaan van een ontwerp op hoofdlijnen naar een steeds gedetailleerder ontwerp. Naarmate het ontwerpproces vordert krijgen we ook een steeds gedetailleerder beeld van de totale bouwkosten. Volgens planning dienen we het DO in maart in voor de vergunningsaanvragen.

Als het ontwerp definitief is gaan we over naar de uitvoeringsfase. Zodra de vergunningen rond zijn kunnen we starten met de werkvoorbereiding en direct na de bouwvak starten we met bouwen. Naar verwachting vindt de oplevering plaats in Q3 2022 en kunnen SMO Breda en haar cliënten in Q4 hun intrek nemen in de nieuwe Doorstroomvoorziening.

Benieuwd naar onze projecten? Bekijk dan onze projectenpagina.

 

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht