16 januari 2019

In uitvoering

Resultaatgericht samenwerken met RWS en Joziasse

RWS Partner in Wonen heeft het onderhoud in lege woningen sinds kort op een andere manier georganiseerd. Ze hebben besloten samen te gaan werken met twee regionale partners. Woensdag 15 januari tekenden de partijen de samenwerkingsovereenkomst. De nieuwe manier van werken levert uiteindelijk meer kwaliteit op voor de huurder en is efficiënter.

Het gaat om woningen die leegkomen na een huuropzegging. RWS voert dan onderhoudswerkzaamheden uit om de woning klaar te maken voor de nieuwe huurder. Woningen waar weinig onderhoud nodig is worden snel en efficiënt opgepakt door de eigen vakdienst van RWS. Voor de woningen waar grootschalige onderhoudswerkzaamheden nodig zijn, worden externe aannemers ingeschakeld. Na een uitgebreid selectietraject heeft RWS twee aannemers geselecteerd: Bouwbedrijf Joziasse en De Kok Bouwgroep. De afgelopen maanden hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt om de start in dit nieuwe jaar zo vlot mogelijk te laten verlopen.

William Dircken (manager Vastgoed) licht toe: “Ons doel is om als corporatie sneller, slimmer, beter en uiteindelijk goedkoper te werken. We hebben partners geselecteerd op basis van klantgerichtheid, ervaring en pro-activiteit. We verwachten van onze partners dat ze met ons meedenken hoe wij onze gezamenlijke doelen het beste kunnen realiseren. Hoe kunnen we onze huurders zo goed mogelijk bedienen, hoe kunnen we het werk zo slim mogelijk organiseren, welk kwaliteitsniveau is nodig en uiteindelijk ook hoe kunnen we kosten besparen? De afgelopen maanden hebben wederzijds het vertrouwen gegeven dat we deze opgave met elkaar kunnen realiseren. Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst onderstreept dat vertrouwen!”

De Kok Bouwgroep hecht veel waarde aan de regionale binding. Daarnaast vonden we het belangrijk om samen te werken met kleinere lokale aannemers die altijd naar volle tevredenheid voor de RWS hebben gewerkt. Bouwbedrijf Snoep en Baaijens Schilders zijn dan ook onze partners geworden voor dit traject. Onze eigen vaklieden die al meerdere jaren voor de RWS werken nu samen met de vaklieden van onze partners, de vaklieden van Joziasse én de eigen dienst van de RWS!

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht