13 april 2023

Stadlander aan het woord

Opdrachtgever aan het woord: woningcorporatie Stadlander

Vertrouwen. Dat woord keert steeds terug in het gesprek dat we hebben met woningcorporatie Stadlander uit Bergen op Zoom over de samenwerking met De Kok Bouwgroep. “Vertrouwen, maar ook openheid en eerlijkheid.” Dat zeggen Anne-Marie van Heemst, Cees Ploeg en Jorg van de Sanden. We praten met hen over de meerwaarde van De Kok Bouwgroep voor Stadlander.

Sinds jaar en dag is De Kok één van de onderhoudsregisseurs van de woningcorporatie. Dat gaat verder dan het compleet ontzorgen van alle werkzaamheden aan de woningen. “Mensen van De Kok komen meer bij onze huurders over de vloer dan wij”, zeggen de drie. Dat vraagt best veel van hen. Die bouwvakker is meer dan iemand die een klus komt doen. De werkers van De Kok Bouwgroep zien ook wat zich achter de voordeur afspeelt. “Ze zijn onze ogen en oren.” Als er echt iets speelt moet die vakman aanvoelen dat hij een signaal moet afgeven. “Niet aanhoren en er niks mee doen. Bewoners zijn geen noodzakelijk kwaad tijdens het werk, ze moeten er echt iets van zien te maken. De Kok past daar de inzet van personeel goed op aan.” Als een bedrijf dat niet in zich heeft wordt het niks. Zoveel is duidelijk.

‘We scoorden een 8,6’ 

De klant, die bewoner telt! Een mooi voorbeeld dat al snel voorbij komt is de renovatie van flat Gageldonk. De Kok Bouwgroep deed die klus terwijl de bewoners gewoon in hun appartementen bleven en nauw bij het project betrokken werden. Om te weten of De Kok Bouwgroep en Stadlander op het goede spoor zaten werd de klanttevredenheid gemeten. “We scoorden een 8,6. Dan hebben we het heel goed gedaan.” De Kok Bouwgroep heeft een eigen woonconsulent. Die er speciaal is om met bewoners te praten en overleggen. Zo zijn de lijntjes tussen de vaklieden en huurders heel kort.

Maar inmiddels doen Stadlander en De Kok Bouwgroep meer samen. De aannemer bouwt in opdracht van Stadlander ook nieuwe woningen, zoals momenteel Onder de Populier. Waar Stadlander vroeger bedacht wat er gebouwd moest worden en een aannemer dat maar had te doen, gaat het nu totaal anders. De Kok tekent het plan en voert het uit, heeft alles in eigen hand. Een vernieuwende aanpak! “We leggen alles bij de aannemer weg, het is aan hen om met een zo goed mogelijk product te komen binnen bepaalde kaders. Het gaat niet per se om de laagste prijs. Meer om Best Value. Dat vraagt veel van een partner als De Kok Bouwgroep.”

Gevoel bij bewoners

Waarbij vertrouwen, eerlijkheid en openheid eens te meer tellen. “Wij kunnen zo de kennis in de markt beter benutten”, is de overtuiging binnen Stadlander. “Het geeft ons een beter product en het vraagt minder van onze organisatie.” Voordeel van een bouwer die al vertrouwd is met onderhoud, renovatie en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen (EBM) is ook dat ‘er meer gevoel is bij bewoners en hun situatie.’ “Het is breder dan alleen bouwen.” Zo nam De Kok Bouwgroep bijvoorbeeld het initiatief voor een doedag in de Populierbuurt. Waarbij vakmensen van het bedrijf en andere partners in de wijk klusjes deden bij bewoners. Een initiatief dat aansloeg en dat Stadlander erg waardeert. Maar al gaat het goed tussen de twee partijen, de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat een uitvraag nog steeds volgens de regels van het spel gaat. “De Kok Bouwgroep kan ook verliezen, dat hoort erbij.”

Stadlander is een woningcorporatie met zo’n 15.000 woningen in West-Brabant en op Tholen. De uitdaging is de komende jaren het verduurzamen van het woningbezit. Zo voert Stadlander bijvoorbeeld in de wijk Gageldonk West een enorme operatie uit, waarbij honderden gedateerde woningen wijken voor energiezuinige nieuwbouw. Ook investeert de corporatie er in een nieuw winkelcentrum. En er komt een Huis van de Wijk, De Kok Bouwgroep voert ook dit project uit.

Bekijk de digitale versie van ons jaarmagazine:

De Kok Bouwgroep Jaarmagazine 2022-2023, deel 1»
De Kok Bouwgroep Jaarmagazine 2022-2023, deel 2»

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht