19 augustus 2020

Veiligheidsladder – Veiligheid in Aanbestedingen Bouw uitgesteld naar 2022

Veiligheid krijgt veel aandacht binnen de bouwsector. Veilig werken is zelfs een vereiste en er wordt al veel gedaan om onveilige situaties te voorkomen. Om de veiligheid in de bouw naar een nog hoger niveau te brengen stellen de opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, vanaf 2022 een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn verplicht in aanbestedingen of contracten. Deze afspraak heet Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Inschrijvers dienen vanaf 1 januari 2022 te voldoen aan de tweede trede van de Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder). Het streven is dat inschrijvers per 1 januari 2024 minimaal voldoen aan trede drie.

De Veiligheidsladder
Het begint met bewustzijn. Bewustzijn van wat je zelf kunt bijdragen aan de veiligheid. De toepassing van de Veiligheidsladder stimuleert dit bewust zijn en bewust veilig handelen binnen organisaties. Het biedt kaders voor veilig werken. Deze gelden niet alleen voor opdrachtnemers, maar ook voor opdrachtgevers en leveranciers. Hierdoor ontstaat er een gezamenlijke en uniforme aanpak voor de hele sector. Ieder levert zijn eigen bijdrage aan de veiligheid.

Meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar
Door toepassing van de Veiligheidsladder kan het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig werken binnen organisaties gemeten worden. Bedrijven in allerlei sectoren maken gebruik van deze tool.

Hoe werkt dit precies?
De Veiligheidsladder heeft vijf treden, te weten: pathologisch, reactief, berekenend, proactief en vooruitstrevend. Deze staan voor verschillende ontwikkelingsfasen op het gebied van veiligheidsbewustzijn en –gedrag. Hoe je als organisatie scoort op de ladder is afhankelijk van de mate waarin je als organisatie verantwoordelijkheid neemt, reflecteert op en investeert in veiligheid.

Om de score te bepalen wordt de bedrijfscultuur vanuit de volgende zes bedrijfsaspecten bekeken: leiderschap en betrokkenheid, beleid en strategie, organisatie en opdrachtnemers, werkplek en procedures, afwijkingen en communicatie, audits en statistieken. Bij ieder aspect horen bepaalde bedrijfskenmerken, dit zijn de beoordelingscriteria op basis waarvan organisaties beoordeeld worden. De totaalscore is uiteindelijk bepalend voor de certificering voor een van de vijf treden op de ladder.

Vijf treden
1. Pathologisch
Bevind je je op de eerste trede dan investeer je als bedrijf (bijna) niet in de verbetering van veiligheidsgedrag. Dit gedrag krijgt dan ook geen waardering.

2. Reactief
Voldoe je als organisatie aan trede twee dan handel je pas wanneer er iets fout gaat. Hierdoor komen veranderingen plotseling en zijn ze vaak slechts tijdelijk van aard. De waardering voor veiligheidsgedrag is binnen deze organisaties matig.

3. Berekenend
Organisaties die aan de derde trede voldoen nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en er is bepaald welke veiligheidsregels belangrijk zijn. De betrokkenheid bij veiligheid en naleven veiligheidsregels ligt echter voornamelijk bij het management.

4. Proactief
Trede vier wil zeggen dat veiligheid prioriteit heeft. Deze mentaliteit heerst binnen de gehele organisatie, iedereen ziet bewust veilig werken als de eigen verantwoordelijkheid. De organisatie investeert voortdurend in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en intern stimuleert men veiligheidsgedrag. Verbeteringen worden consequent doorgevoerd en geëvalueerd. Daarnaast is er veel waardering voor veiligheidsgedrag.

5. Vooruitstrevend
Veiligheid is verankerd binnen de organisatie en het denken en doen van medewerkers. Het is volledig opgenomen in de bedrijfsprocessen en komt standaard aan bod in interne én externe evaluaties. Binnen organisaties die voldoen aan trede vijf is de waardering voor veiligheidsgedrag zeer hoog.

Meer weten?
Meer informatie over de ViA vind je op https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via. Lees meer over de Veiligheidsladder en beoordelingscriteria op https://www.safetycultureladder.com/.

Bekijk ook:
Veiligheid in de bouw

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht