16 september 2020

Wet kwaliteitsborging: wat verandert er?

Per 1 januari 2022 treedt de wet kwaliteitsborging gefaseerd in werking. Het doel van deze wet is de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. Er veranderen een aantal zaken die van invloed zijn op onze werkwijze. Het gaat om verandering op het gebied van dossiervorming, toezicht, aansprakelijkheid en de 5% regeling. Hieronder lichten we toe wat dit voor ons inhoudt.

Dossiervorming
Vanaf het moment dat de wet ingaat, zijn wij verplicht om alle fases van het bouwproject vast te leggen. We moeten twee dossiers vormen: een dossier bevoegd gezag en een opleverdossier.

In het dossier bevoegd gezag vind je onder andere informatie over de brandveiligheid en de constructieve veiligheid van het bouwwerk. Dit dossier is bedoeld voor de gemeente. De vergunninghouder levert het dossier én een verklaring van de kwaliteitsborger aan als hij het project gereed meldt. Hiervoor kunnen wij of een andere partij verantwoordelijk zijn. Het opleverdossier bevat informatie waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de eisen in het contract én het bouwbesluit. Denk aan tekeningen, constructieberekeningen, informatie over de gebruikte materialen en de gebruiksfuncties. Bij oplevering ontvangt de opdrachtgever van ons een compleet opleverdossier.

Toezicht
Ook verandert het toezicht op de kwaliteit. Per 1 januari 2022 controleert een onafhankelijke kwaliteitsborger of het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen. Tot op heden is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. In eerste instantie geldt dit alleen voor bouwwerken die onder gevolgklasse 1 vallen. Welke dit zijn kun je vinden op de website van Stichting instituut voor Bouwkwaliteit.

Degene die de vergunningen aanvraagt, schakelt ook een kwaliteitsborger in. Vanaf de start bouw tot de oplevering voert de kwaliteitsborger verschillende controles uit. Voldoet het bouwwerk aan alle bouwtechnische eisen, dan stelt hij een verklaring op dat de kwaliteit op de juiste manier geborgd is. De vergunninghouder levert deze verklaring vervolgens aan bij de gemeente zodra hij het werk gereed meldt. Zonder deze verklaring kan de gemeente ingebruikname verbieden.

Aansprakelijkheid
Opdrachtgevers kunnen ons aanspreken op alle gebreken die na oplevering optreden. Het maakt niet meer uit of de opdrachtgever dit al bij de oplevering had kunnen zien. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die wij niet hebben veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld een ontwerpfout. Maar wij moeten dit wel aantonen.

5% regeling
De 5% regeling voor woningbouw verandert.  De laatste 5% van de aanneemsom wordt pas vrijgegeven als de consument hier toestemming voor geeft. Hiervoor moet de aannemer uiterlijk binnen twee maanden na oplevering, schriftelijk om toestemming bij de consument.

Bekijk ook de video van Bouwend Nederland, hierin wordt duidelijk uitgelegd wat er per 1 januari 2022 precies verandert door de wet kwaliteitsborging.

 

 

Delen via:      

< Terug naar nieuwsoverzicht